• Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 67
  • Τηλέφωνο: 2710 – 223252